lördag 15 mars 2008

Muren färdig och slänten uppfylld

Muren blev staplad i måndags, och på tisdagen planerade de ut jord i slänten. Resten av lasset lades ut så långt grävmaskinen nådde.


I torsdags körde mina snälla kollegor hem 15 syllar pluss stenar till en trapp. (Rivningsmaterial från vårt projekt i Horten.) Syllarna skall bla ligga som en avvisande kant längs vägen.

Inga kommentarer: